Informatie Over ons Tarieven Contact Home Over ons Informatie Tarieven Contact

Fotografie: André Ruigrok ©

Klik hier voor onze Privacy Verklaring.

Het team bestaat uit de volgende medewerkers:

Paul van der Hijden, fysiotherapeut / manueel therapeut

Medewerker in dienst, fysiotherapeut

Terug

Over ons

Paul is in 1989 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam voor fysiotherapie. Hij is meteen met diverse waarnemingen in en om

Amsterdam begonnen. Daarnaast heeft hij de opleiding voor manueel therapeut aan de SOMT in Amersfoort gevolgd. In 1996 is hij

hiervoor afgestudeerd. Paul werkte ± 5 jaar in een particuliere praktijk in Amsterdam. Hier heeft hij o.a. veel ervaring opgedaan bij het

 Sinds 2004 is de praktijk aan de Azorenweg 15 zijn werkplek.

revalideren van patiënten na een heup-, knie-, of schouderoperatie. Naast zijn verbijzondering als manueel therapeut gaat zijn

interesse ook uit naar nek-, schouder en lage rugklachten. Hiervoor heeft hij, naast diverse andere cursussen, de opleiding

McKenzie te Antwerpen gevolgd. Als zelfstandig gevestigd therapeut begon Paul in een praktijkruimte aan huis.

De fysiotherapeut in dienst is een algemeen practicus met een diploma behaald voor de 4 jarige opleiding fysiotherapie en

voldoet aan alle basiseisen.

Staan ingeschreven in het BIG register van de overheid, mogen zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te waarborgen, is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) in

Onze therapeuten:

 Om een goede diagnose te kunnen stellen moet onze medewerker goed kunnen luisteren. De fysiotherapeut moet

goed kunnen analyseren waar uw probleem precies vandaan komt. Wij vinden het belangrijk dat uw fysiotherapeut helder

 communiceert; u kan motiveren om de oefeningen te doen.  Uw fysiotherapeut moet vertrouwen uitstralen.

Wij stellen hoge eisen aan onze medewerker:

Hij/zij moet zich goed kunnen inleven in uw klachten en goed kunnen inschatten wat u wel of wat u niet kunt.

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd.

het leven geroepen door de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genoodschap voor Fysiotherapie (KNFG).